درگاه پرداخت اشتراکی

درگاه های پرداخت نقدی و اقساطی برای فروشگاه شما از قبل آماده شده است و پس از فروش هر کالا، سهم شما از آن به حسابتان واریز میشود.