اتصال به سیستم حسابداری

پلتفرم هوشمند کالاهاب میتواند از طریق اتصال به سیستم حسابداری انبار یا فروشگاه شما موجودی و قیمت کالاهای شما را روی وب سایت بروز نگه دارد.